Skip to content

ZİP Pərdə Sistemləri

ZİP Pərdə Sistemləri
ZİP Pərdə Sistemləri

Zip pərdə bitmiş inşaat üçün vitraj şüşələrin qarşısına vurulan kölgələmə sistemidir. Şaquli halda kənardan idarəetmə sistemilə ancaq aşağıya və yuxarıya doğru hərəkət edir.